The Voice


«The Voice» er et TV-sendt talentprogram der deltakere opptrer foran et panel med fire mentorer som ikke kan se deltakeren og der kun stemmen er i fokus. Målet er å få mentorene til å snu stolen og dermed velge å jobbe videre sammen om å bli Norges beste stemme.


By using this site, you agree we can set and use cookies. For more details of these cookies and how to disable them, see our cookie policy.

Terms & Conditions | Privacy Notice | Apenhetsloven

©Copyright ITV Studios 2023. All rights reserved